מדרגות מס הרכישה בעסקת רכישת דירה, משתנות מעסקה לעסקה. מס הרכישה מהווה לעיתים אחוז משמעותי ממחיר הדירה, במיוחד לאור הוראת ביצוע מס.  1/2018 מיום ה-21.1.2018- עם כניסת שנת המס 2018  ובהמשך לשינויים הקודמים במיסוי מקרקעין כגון במיסוי דירות יוקרה ורכישה של תושבי חוץ לאור החוק לשינוי סדרי עדיפויות, חוק ההסדרים, והשינויים לשנת המס 2018-2019 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה).

בתכנון מס נכון, ניתן לצמצם במקרים מסויימים באופן משמעותי בתשלום מס הרכישה, ולחסוך בכך עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים, בכפוף כמובן לדין הקיים ולמחיר הדירה.

עם רכישת דירה קיים תשלום מס רכישה, המשתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה דירתו היחידה של הקונה, או דירה נוספת.

מדרגות מס רכישה מתעדכנות, בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה. חישוב המס בהתאם למדרגות המפורטת להלן נכון לעסקאות קניית דירה שיתבצעו החל מיום ה-16.1.2018 ועד ה-15.1.2019 בהתאם להוראת ביצוע 1/2018:

להלן יפורטו מדרגות מס רכישה ברכישת דירת מגורים, בהתאם לעדכונים האחרונים בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס.  1/2018 מיום ה-21.1.2018 –

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה יחידה לתושב ישראל – בתוקף עד 15 בינואר 2019

– על חלק השווי שעד 1,664,520 ₪: 0%
– על חלק השווי שבין 1,664,520 ₪ – 1,974,335 ₪ – 3.5%
– על חלק השווי שבין 1,974,335 ₪ – 5,093,535 ₪– 5%
– על חלק השווי שבין 5,093,535  ₪ – 16,978,450 ₪ – 8%
– על חלק השווי שמעל 16,978,450 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) – בתוקף עד 15 בינואר 2019

– על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪: 8%
– על חלק השווי שמעל 5,095,570 ₪: 10%

מדרגות מס רכישה – לעולה בתוקף עד 15 בינואר 2019
בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

– על חלק השווי שעד 1,672,385 ₪: 0.5%
– על חלק השווי העולה על 1,672,385 ₪: 5%

דוגמא

לצורך הדוגמא, ההבדל בין רכישת דירה יחידה לתושב ישראל או דירה נוספת בשווי של 1,800,000 ₪:

סה"כ מס רכישה לדירה יחידה בשווי 1,800,000 ₪ עד ה-15 בינואר 2019:  4,742 ₪

סה"כ מס רכישה לדירה נוספת בשווי 1,800,000 ₪ עד ה-15 בינואר 2019:  144,000 ₪

שיעור מס הרכישה על נכסים אחרים – שאינם דירת מגורים

החל מיום ה-1 באוגוסט 2013 מס הרכישה על נכסים שאינם דירת מגורים – כגון חנות, מגרש, בניין וכו', וכן הקצאת מניות באיגוד מקרקעין עלה מ-5% ל-6%.

לענין זה קיימת הקלה בחוק לקבלת החזר של 1/6 ממס הרכישה שישולם (1% ממחיר הרכישה), בהתקיים התנאים הבאים:

1. מס הרכישה לא נתבע בניכוי כהוצאה במס הכנסה
2. הרכישה היא של זכות במקרקעין שעל פי תב"ע ניתן לבנות עליה דירה אחת לפחות המיועדת לשימוש למגורים
3. תוך 24 חודשים מיום הרכישה התקבל ההיתר

האם ניתן להפחית או לקבל הקלה במס הרכישה ברכישת "דירה נוספת"/ דירה שנייה ?

החוק מאפשר "להקפיא" את מס הרכישה עבור "דירה נוספת" ולשלם כאילו הייתה דירה יחידה, אם בעל הזכויות בדירה ימכור את הדירה הראשונה (יחידה) שבבעלותו בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה הנוספת, ותיוותר בבעלותו דירה אחת ויחידה.
במקרה כזה תחושב הרכישה כאילו רכש דירה יחידה. היה ולא ימכור את דירתו הנוספת בתוך שנתיים יישא סכום המס ריבית והצמדה.
הקלות בתשלום מס הרכישה
בהתאם לחוק, קיימות הקלות והנחות לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים וכד', וטרם רכישת דירה, יש להוועץ בעורך דין מקרקעין.
*רשימה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להוועץ עם עורך דין מקרקעין בטרם כל רכישת דירה לצורך תכנון מס וקבלת ייעוץ משפטי.

משרדנו מייצג רוכשים/מוכרים בעסקאות לרכישה או מכירת נכס מקרקעין בשכר טרחה קבוע והוגן. לקבלת הצעה לייצוג במכירה או רכישה של נכס מקרקעין, וכן לתיאום פגישת ייעוץ, ניתן ליצור קשר עם משרדינו:

Email: doron@doron-aharoni.com

משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא 44269
טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534

משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב
03-6421088 פקס: 03-9400125