שם(*)

דואר אלקטרוני (*)

טלפון

סוג הנכס

מחיר הנכס

ככל הידוע, האם קיימת משכנתא על הנכס
לאכן

האם תזדקק/י להלוואת משכנתא לצורך הרכישה
לאכן

האם נחתם זיכרון דברים לרכישת הנכס
לאכן

באם מדובר בבית פרטי, נא לפרט בקירוב מה שטח הבית ומה שטח המגרש וכתובת המגורים. מידע זה נחוץ לצורך בדיקה האם קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות בנכס.

ככל הידוע, האם ישנן חריגות בניה בנכס
לאכן

ככל הידוע, האם ישנו צו עיקול ו/או שיפוטי ו/או אחר
לאכן

הערות מיוחדות – נא לפרט