מדרגות מס רכישה לשנים 2023 – 2024

מדרגות מס הרכישה העדכניות לשנת 2024-2023 בכל סוגי עסקאות הרכישה הקיימות

רכישת דירת מגורים יחידה – בתוקף עד ל-15 בינואר 2024

 • על חלק השווי שעד 1,919,155 ₪: 0%
 • על חלק השווי שבין 1,919,155 ₪ – 2,276,360 ₪ – 3.5%
 • על חלק השווי שבין 2,276,360 ₪ – 5,872,725 ₪– 5%
 • על חלק השווי שבין 5,872,725 ₪ – 19,575,755 ₪ – 8%
 • על חלק השווי שמעל 19,575,755 ₪ – 10%

רכישת דירת מגורים שנייה ויותר – בתוקף עד ל-15 בינואר 2024

 • על חלק השווי שעד 5,872,725 ש"ח – 8%
 • על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח – 10%

רכישת דירת מגורים לעולה חדש – בתוקף עד ל-15 בינואר 2024

 • על חלק השווי שעד 1,928,220 ₪: 0.5%
 • על חלק השווי העולה על 1,928,220 ₪: 5%

רכישת נכס שאינו דירת מגורים – כגון מבנה מסחרי, חנות, מגרש, בית מגורים בנוי חלקית אשר אינו ראוי למגורים וכיוצ"ב

 • 6% מהשקל הראשון.

רכישת דירת מגורים יחידה עבור נכה

אם שווי הדירה הנרכשת הוא עד 2,500,000 ₪, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן:

– על חלק השווי שעד לסך של 1,919,155 ₪ – לא ישולם מס.

– על חלק השווי העולה על סך של 1,919,155 ₪ ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%.

אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 ₪ – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% (מהשקל הראשון – גם אם מדובר ברכישת דירה יחידה).

רכישת דירת מגורים שניה ומעלה עבור נכה

 •  0.5% מהשקל הראשון.

קבלת דירת מגורים או כל נכס מקרקעין אחר ללא תמורה מקרוב – ״דירה במתנה״

תינתן הקלה וישולם רק שליש מגובה המדרגות הרגילות בעת רכישת הנכס ללא תמורה בהתאם לשוויו.

 

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

WhatsApp us