מדרגות מס רכישה לשנים 2024 – 2025

מדרגות מס הרכישה העדכניות לשנת 2024 – 2025 בכל סוגי עסקאות הרכישה הקיימות

רכישת דירת מגורים יחידה – בתוקף החל מ-16 לינואר 2024 ועד ל-15 בינואר 2025

 • על חלק השווי שעד 1,978,745 ₪: 0%
 • על חלק השווי שבין 1,978,745 ₪ – 2,347,040 ₪ – 3.5%
 • על חלק השווי שבין 2,347,040 ₪ – 6,055,070 ₪– 5%
 • על חלק השווי שבין 6,055,070 ₪ – 20,183,565 ₪ – 8%
 • על חלק השווי שמעל 20,183,565 ₪ – 10%

רכישת דירת מגורים שנייה ויותרבתוקף החל מ-16 לינואר 2024 ועד ל-15 בינואר 2025

 • על חלק השווי שעד 6,055,070 ש"ח – 8%
 • על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש"ח – 10%

רכישת דירת מגורים לעולה חדשבתוקף החל מ-16 לינואר 2024 ועד ל-15 בינואר 2025

 • על חלק השווי שעד 1,988,090 ₪: 0.5%
 • על חלק השווי העולה על 1,988,090 ₪: 5%

רכישת נכס שאינו דירת מגורים – כגון מבנה מסחרי, חנות, מגרש, בית מגורים בנוי חלקית אשר אינו ראוי למגורים וכיוצ"ב

 • 6% מהשקל הראשון.

רכישת דירת מגורים יחידה עבור נכה

אם שווי הדירה הנרכשת הוא עד 2,500,000 ₪, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן:

– על חלק השווי שעד לסך של 1,978,745 ₪ – לא ישולם מס.

– על חלק השווי העולה על סך של 1,978,745 ₪ ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%.

אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 ₪ – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% (מהשקל הראשון – גם אם מדובר ברכישת דירה יחידה).

רכישת דירת מגורים שניה ומעלה עבור נכה

 •  0.5% מהשקל הראשון.

קבלת דירת מגורים או כל נכס מקרקעין אחר ללא תמורה מקרוב – ״דירה במתנה״

תינתן הקלה וישולם רק שליש מגובה המדרגות הרגילות בעת רכישת הנכס ללא תמורה בהתאם לשוויו.

 

 

הכותב, עו"ד דורון אהרוני, בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2003, מעורכי הדין המובילים בתחום דיני החוזים, מקרקעין ומיסוי מקרקעין, מתמחה בייצוג משפטי בעסקאות מקרקעין – מכירה ורכישה.

ליצירת קשר:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

WhatsApp us