שכר טרחת עורך דין במכירת דירה / ברכישת דירה

שכר טרחת עורך דין בעסקת מכר ותפקידו

שכר טרחת עורך דין במכירת דירה או כל נכס מקרקעין אחר וכן שכר טרחת עורך ברכישת דירה נקבע לרוב בהתאם לשווי הנכס הנמכר או הנרכש ובהתאם למומחיותו וניסיונו של עורך הדין המייצג.

חשיבותו של ייצוג עורך דין במכירת דירה או ברכישתה הנה מכרעת. עורך הדין המייצג מוכר או רוכש מנהל משא ומתן משפטי עבורו מול הצד שכנגד, ולוקח חלק הן טרם החתימה על הסכם מכר מחייב הן במהלכה והן לאחריה וזאת עד להשלמה מלאה של העסקה ורישום הזכויות ע"ש הרוכש.

בחירת זהותו של עורך הדין המייצג חשובה מאוד ויש לוודא כי הוא בעל מומחיות וניסיון עתיר בייצוג במכירת ורכישת מקרקעין וכן בעל המומחיות במיסוי מקרקעין ובתכנון מס מקדים, וזאת על מנת להפחית את המס המשולם בעסקאות אלה למינימום האפשרי או להימנע לגמרי מתשלומו.

מה כולל שכר הטרחה של עורך הדין המייצג בעסקאות מקרקעין?

עורך דין במכירת דירת מגורים יד שניה

עורך הדין המייצג עורך את הסכם המכר, ולאחר מכן מנהל מו"מ משפטי מול עוה"ד מטעם הקונים, תוך חילופי טיוטות הסכם עם עורך הדין של הקונים ומספק את ההגנה המשפטית המקסימלית למוכר בהסכם המכר. כמו כן, ייצוג עורך הדין כולל עריכת תכנון מס מבעוד מועד, וזאת על מנת להפחית את מס השבח המשולם על ידי המוכר למינימום האפשרי על פי החוק. לאחר החתימה על הסכם המכר ועל יתר מסמכי העסקה, עורך הדין מדווח לרשויות המס על העסקה, מנהל חשבון נאמנות עבור הלקוח אם יש צורך בכך, ומנהל את העברת הזכויות בממכר והעברת הכספים למוכר. להרחבה בנושא זו, ניתן לקרוא במאמר בנושא "עורך דין במכירת דירה – המדריך השלם לשנת 2021 לבדיקות משפטיות לפני מכירת דירה ותכנון מס".

לשלבי הייצוג השונים שיש לוודא שנעשים על ידי עורך הדין המייצג מוכר במכירת דירתו עם קבלת הצעתו לליווי משפטי במכירה – היכנסו למאמרי בנושא עורך דין מקרקעין מומלץ במכירת דירה.

עורך דין ברכישת דירת מגורים יד שניה

עורך הדין המייצג מנהל מו"מ משפטי מול עוה"ד מטעם המוכרים, תוך חילופי טיוטות הסכם עם עורך הדין מטעם המוכרים ומספק את ההגנה המשפטית המקסימלית לרוכש בהסכם המכר. כמו כן, ייצוג עורך הדין כולל עריכת תכנון מס מבעוד מועד, וזאת על מנת להפחית את מס הרכישה המשולם על ידי הרוכש למינימום האפשרי על פי החוק. לאחר החתימה על הסכם המכר ועל יתר מסמכי העסקה, עורך הדין מדווח לרשויות המס על העסקה, רושם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (או משכון ברשם המשכונות), אם אפשרי הדבר בנסיבות העניין, וכן אחראי לרישום הזכויות בממכר על שם הרוכש בסוף התהליך ורישום המשכנתא. כמו כן ידאג עורך הדין מטעם הרוכש לליווי בכל הליך רישום הערת האזהרה לטובת הבנק למשכנתאות מטעם הרוכש לצורך העברת כספי הלוואה בעסקה.

להרחבה בנושא זו, ניתן לקרוא במאמר בנושא "עורך דין ברכישת דירה – מדריך – בדיקות משפטיות על ידי עורך דין מקרקעין לפני קניית דירה".

עורך דין ברכישת דירה מקבלן

עורך הדין המייצג את הרוכש ברכישת דירה חדשה מקבלן מנהל מו"מ משפטי מול עוה"ד מטעם החברה הקבלנית, עורך בהסכם המכר עשרות שינויים לטובת הרוכש ומלווה אותו בחתימה על הסכם המכר. ברכישת דירה מקבלן קיימת חשיבות מכרעת לייצוג משפטי על ידי עורך דין מומחה במקרקעין, שכן הסכם המכר המוגש לחתימת הרוכש הנו דרקוני ומנוסח באופן חד צדדי לטובת הקבלן. עורך הדין המייצג אף מייעץ לרוכש בנושא מיסוי מקרקעין, על מנת להפחית את מס הרכישה המשולם למינימום האפשרי. להרחבה בנושא זו, ניתן לקרוא במאמר בנושא "רכישת דירה מקבלן – שינויים בהסכם המכר על ידי עורך דין מקרקעין – כולל הגבלת שכ"ט עו"ד הקבלן ל-5,000 ₪"

עורך דין בהעברת זכויות ללא תמורה בנכס בין קרובים – דירה במתנה

עורך הדין המייצג את שני הצדדים בהעברה של דירה במתנה – ללא תמורה בין קרובים – עורך את תצהירי ההעברה ללא תמורה של נותן המתנה – המעביר, ומקבל המתנה; עורך את שומת המס לדיווח לרשות המיסים לצורך קבלת פטור ממס שבח והקלה במס הרכישה בהתאם לחוק ומייעץ לצדדים לעניין שווי הנכס המועבר ודרך הדיווח האופטימלית לרשות המסים, תוך תכנון מס אופטימלי לצורך ההפחתה המקסימלית האפשרית בראייה כוללת של כלל הנכסים של המעביר ושל מקבל הדירה.

להרחבה בנושא זו, ניתן לקרוא במאמר בנושא "העברת דירה ללא תמורה (במתנה) לקרוב"

עורך דין בהסכם חלוקת עזבון ורישום זכויות בדירה על שם היורשים מכח צו ירושה / צו קיום צוואה

עורך הדין מבצע תכנון מס בהתאם לכלל נכסי העיזבון של המוריש, לשם הפחתת המס המקסימלית האפשרית בחלוקת העיזבון. במסגרת ייצוגו, עורך הדין עורך הסכם חלוקת עזבון בו לעיתים יחולק עזבונו של המוריש ליורשים בחלוקה השונה מהחלוקה שנקבעה בצוואתו של המוריש או על פי הדין, וזאת בהסכמת הצדדים ולצורך חלוקה שתיצור הפרדה רכושית מלאה בין הצדדים תוך חיסכון מקסימלי במיסים – מס שבח, מס רכישה והיטל השבחה.

להרחבה בנושא זה – ניתן לקראו במאמר בנושא – "הסכם חלוקת עזבון כאמצעי לקבל פטור ממס שבח, מס רכישה בין יורשים".

מהו שכר הטרחה המשולם לעורך דין מייצג בעסקאות מקרקעין ? – שכר טרחת עורך דין עבור ייצוג ברכישת דירה או מכירתה

שכר הטרחה הממוצע המשולם לעורך דין המייצג בעסקאות מקרקעין, נכון לשנת 2021,  עומד על שיעור של כ- 0.5% + מע"מ משווי הנכס.  לעיתים הוא יכול להשתנות בהתאם לשוויו של כל נכס – כלומר במקרים ששווי הנכס הנמכר או הנרכש גבוה במיוחד, שכר הטרחה יהיה נמוך מחצי אחוז + מע"מ, ובמקרים של נכס במחיר נמוך במיוחד, גבוה יותר. כמו כן, שיעור שכר הטרחה עשוי להשתנות בהתאם למהות העסקה, מורכבותה ומשכה.

שכר טרחת עורך דין בעסקאות מקרקעין אחרות

לענין שכר טרחת עורך דין בעסקאות מקרקעין מסוג אחר שאינן רכישה או מכירת נכס מול צד ג' – כגון – ייצוג המשפחה בהעברה ללא תמורה של דירה בין קרובים (דירה במתנה) או שכר טרחת עורך דין לרישום זכויות ירושה בדירה לטובת היורשים, כולל רישום הסכם חלוקת עזבון – נהוג לגבות שכר טרחה קבוע ללא תלות במחיר הנכס.

יודגש כי בנוסף לשכר הטרחה, יש לשלם עבור אגרות רישום בלשכת המקרקעין, ברשם המשכונות, בעירייה/ברשות המקומית וכיוצ"ב.

אגרות והוצאות במכירת דירה או ברכישתה   

פירוט האגרות עבור רוכש – מעודכן לשנת 2021

רישום מכר/חכירה – 38 ₪

רישום משכנתא – 160 ₪

רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש – 160 ₪ (או 128 ₪ אם ההערה נרשמת באופן מקוון)

רישום הערת אזהרה לטובת בנק מטעם הרוכש – 160 ₪ (או 128 ₪ אם ההערה נרשמת באופן מקוון)

רישום משכון ברשם המשכונות – 190 ₪

פירוט האגרות עבור מוכר – מעודכן לשנת 2021

אגרה עבור אישור עירייה לטאבו – בהתאם לתעריף המקובל באותה עירייה/רשות מקומית.

אגרה עבור מכר בחברה המשכנת (אם הרישום מתבצע בחברה משכנת) – 300 ₪ + מע"מ.

הצעת מחיר לייצוג במכירה או רכישה ממשרדנו:

אנחנו מתמחים בדיני המקרקעין, החוזים ומיסוי מקרקעין ובעלי ניסיון של מעל 17 שנים בעריכת מאות הסכמים למכירת ורכישת דירות בתים ומגרשים והפחתת המיסים החלים בעסקאות המכר. אנו מייצגים לקוחותינו בעסקאות מכר ורכישה של נכסים בשכר טרחת עורך דין קבוע והוגן.

יתרונות ודגשים חשובים בייצוג על ידי משרדנו:

וודאות בתמחור – ללא הפתעות – הצעת המחיר לייצוג בעסקה ממשרדנו כוללת את כל הייצוג המשפטי בהליך המכירה/רכישה, ומעבר לכך, לא יגבה כל תשלום נוסף למשרדנו בכל התנהלות בעסקה. בנוסף, ככל וידרש לענין שומת מס השבח ו/או מס הרכישה מול רשות המיסים– הייצוג יכלול השגה מול רשות המסים או תיקון שומה.

כאמור, לא יגבה תשלום נוסף, מעבר לתשלומי המיסים והאגרות לרשויות.

ככל ולא ייחתם הסכם לרכישה או מכירה מכל סיבה שהיא, בכל שלב שהוא, לא ישולם כל תשלום עבור ההתנהלות במו"מ לידי, ונמשיך יחד לעסקה הבאה.

הייצוג בעסקה לאורך כל ההתנהלות ועד סופה על ידי, עו"ד דורון אהרוני, בעל מעל 17 שנות ניסיון רב בעסקאות מכר ומיסוי מקרקעין, ועו"ד גלית וייס (עו"ד מצטיינת יוצאת משרד עורכי הדין מ. פירון ושות', ובעלת שנים רבות של ניסיון בעסקאות מקרקעין וביניהן עסקאות מורכבות) ולא על ידי מתמחים ו/או עו"ד צעירים חסרי ניסיון.

ליצירת קשר:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

WhatsApp us