הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח, מס רכישה בין יורשים

במאמר זה אפרט את חשיבותו ויתרונו של הסכם חלוקת עזבון בין יורשים על כל פתרון משפטי אחר, אשר עשוי לחסוך במס שבח, מס רכישה והיטל השבחה בנכסי מקרקעין אשר נתקבלו בירושה.

עם מותו של המוריש, קובע חוק הירושה, תשכ"ה-1965 כי יחולק עזבונו בהתאם לקבוע בצוואתו, אם קיימת, ואם לא נערכה צוואה – יחולק עזבונו בהתאם לחוקי הירושה על פי דין, וזאת בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה שיינתן על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט.

עם זאת, לעיתים מעוניינים היורשים בחלוקה אחרת של נכסי העיזבון של המוריש, וזאת בניגוד לחלוקה כפי שנקבעה בצוותו של המוריש או על פי כללי הירושה על פי דין, אם לא נערכה צוואה.

קיימת חשיבות כלכלית רבה לקיומו של הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים. בהעדרו של הסכם חלוקת עיזבון, אם יקבלו היורשים את נכסי העיזבון כפי שנקבע בצוואה ו/או על פי דין, ולאחר חלוקת העיזבון יעבירו ביניהם את נכסי העיזבון לפי ראות עיניהם – עלול הדבר להביא להוצאות כלכליות רבות ולמיסים כבדים בגין העברות הנכסים, לרבות מיסים. כלומר, ככל והנכס שנתקבל בירושה יירשם תחילה בחלקים שווים בין היורשים, ורק לאחר מכן תתבצע העברה קניינית בין היורשים, ייחשב הדבר כעסקה במקרקעין החייבת במס שבח, מס רכישה ולעיתים גם היטל השבחה.

לשם כך, יורשים המעוניינים בחלוקה אחרת של נכסי עיזבון המוריש, בשונה מהחלוקה שנקבעה על פי הצוואה ו/או על פי הדין, רשאים לערוך הסכם ביניהם – הסכם חלוקת עיזבון.

בית המשפט והרשויות (לרבות לשכת רישום המקרקעין (הטאבו)) רואים בחלוקה כפי שנקבעה בהסכם חלוקת העיזבון, ככזאת הגוברת על החלוקה על פי הדין ו/או הצוואה.

יודגש, כי בהעברות נכסים ו/או כספים בין יורשים מתוך נכסי העיזבון (לרבות מקרקעין וכספים) תוך שימוש בהסכם חלוקת עיזבון – לא יחויבו המעבירים והנעברים (היורשים) במיסים, ויינתן פטור מס שבח, מס רכישה ופטור מהיטל השבחה (מאחר ואין זו מכירה, לא יחויבו הצדדים בהיטל השבחה) בגין העברות אלו.

לדוגמה, אם העיזבון כולל 3 דירות וסכום כסף בחשבון הבנק של המוריש, אשר אמור להיות מחולק על פי הדין לשלושה ילדים באופן שווה ביניהם, במקום לרשום על שם שלושת הילדים את כל אחת משלוש הדירות ולחלק את סכום הכסף לשלושתם באופן שווה, יכולים הם להחליט ביניהם בהסכם חלוקת עיזבון כי כל דירה תירשם על ילד אחד בלבד והכסף יחולק ביניהם באופן שווה. אם שוויה הכספי של דירה אחת עולה על שוויין הכספי של שתי הדירות האחרות, יכול הילד שעל שמו מועברת הדירה היקרה להעביר לשני הילדים האחרים כסף בשווי ההפרש. על העברה כזאת לא יחול מס שבח, מס רכישה והיטל השבחה – כל עוד הכספים המועברים בין היורשים שייכים לנכסי העיזבון.  

יצוין כי אם מוסיפים היורשים כסף ו/או זכויות שוות כסף מחוץ לנכסי העיזבון, ימוסו הצדדים רק עבור הכספים הנוספים שעברו ביניהם, כל עוד הוא לא נכלל מלכתחילה כחלק מנכסי העיזבון.

עוד יצוין, כי רק היורשים עפ"י דין ו/או מכוח הצוואה (אם קיימת) יכולים להיכלל בהסכם לחלוקת העיזבון. הסכם הכולל צדדים שאינם היורשים עפ"י דין ו/או מכוח הצוואה (אם קיימת) – לא יזכה את הצדדים לו בפטור ממס שבח, מס רכישה והיטל השבחה.

אופן השימוש בהסכם חלוקת עיזבון – פרוצדורה

עם מותו של המוריש, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה, אם נערכה צוואה על ידי המוריש. לאחר קבלת צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, היורשים המפורטים הצו הירושה ו/או צו קיום הצוואה רשאים לחתום על הסכם חלוקת עיזבון.

לאחר חתימת היורשים על הסכם חלוקת העיזבון, יש להגישו, בצירוף צו ירושה ו/או צו קיום צוואה מקורי ללשכת רישום המקרקעין ו/או לרשות הרלוונטית, וכן בקשה לרישום הסכם חלוקת עיזבון, וזאת לצורך רישום הנכס בהתאם למוסכם בהסכם חלוקת העיזבון.

יצוין כי אין כל חובה לאשר הסכם חלוקת עיזבון בבית המשפט, והוא תקף עם חתימתו. עם זאת, במקרה של רישום הסכם חלוקת עיזבון שאינו מאושר על ידי בית משפט, על כל הצדדים לחתום על הבקשה לרישום הסכם חלוקת עיזבון (בשונה מבקשה לרישום הורשה – במקרה זו לא נערך הסכם חלוקת עיזבון, בה מספיק כי אחד היורשים יחתום עליה).

להרחבה נוספת בנושא,  כולל האפשרויות השונות והכדאיות בחלוקה חכמה בין היורשים בהתאם למקרים השונים,  היכנסו למאמר – הסכם בין יורשים.

הכותב, עו"ד דורון אהרוני, בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2003, מעורכי הדין המובילים בתחום דיני החוזים, מקרקעין ומיסוי מקרקעין, מתמחה בייצוג משפטי בעסקאות מקרקעין – מכירה ורכישה , יזמות, ובעל מומחיות וניסיון נרחב בתחום מיסוי מקרקעין; יועץ ומלווה של עסקאות מקרקעין בסקטור הפרטי והעסקי תוך פתרונות מיסויים יצירתיים, ומייעץ במיסוי מקרקעין לעורכי דין בתחום.

משרדנו מייצג בעריכת הסכם חלוקת עיזבון וכן רוכשים / מוכרים בעסקאות מקרקעין. ניתן ליצור קשר:

Email: doron@doron-aharoni.com

כפר סבא: משרד עו"ד דורון אהרוני, בית יניב, רח' ששת הימים 42 כפר סבא

טל': 09-7429382 פקס: 09-7429534 

תל אביב: משרד עו"ד דורון אהרוני במגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב

טל': 03-6421088 פקס: 03-9400125

 

WhatsApp us