שכר טרחת עורך דין במכירת דירה / ברכישת דירה

שכר טרחת עורך דין בעסקת מכר ותפקידו שכר טרחת עורך דין במכירת דירה או כל נכס מקרקעין אחר וכן שכר טרחת עורך ברכישת דירה נקבע לרוב בהתאם לשווי הנכס הנמכר או הנרכש ובהתאם למומחיותו וניסיונו של עורך הדין המייצג. חשיבותו של ייצוג עורך דין במכירת דירה או ברכישתה הנה מכרעת. עורך הדין המייצג מוכר או … להמשך קריאה שכר טרחת עורך דין במכירת דירה / ברכישת דירה

הסכם ממון בין בני זוג כאמצעי לחסכון במס שבח ומס רכישה

הסכם ממון הנו חוזה בין בני זוג אשר נועד להסדיר את היחסים הכלכליים ביניהם, הן במהלך חייהם המשותפים והן לאחר מכן. על אף הרגישות הקיימת סביב נושא זה, חשוב מאוד להסדיר מראש את חלוקת הזכויות הכספית והקניינית בין בני זוג, וזאת על מנת למנוע מחלוקות בהמשך. עריכת הסכם ממון חשובה במיוחד במקרה ששווי הנכסים ו/או … להמשך קריאה הסכם ממון בין בני זוג כאמצעי לחסכון במס שבח ומס רכישה

פטור ממס שבח במכירת דירה שניה / פטור ממס רכישה ברכישת דירה שניה – 2020

פטור ממס רכישה ברכישת דירה שניה או פטור ממס שבח במכירת דירה שניה מהווה סתירה לכלל הידוע כי הפטור ממס שבח ניתן למוכר שהוא בעל הזכויות בדירת מגורים יחידה, ושלא הייתה בבעלותו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת ביום המכירה, ולכלל כי פטור ממס רכישה ניתן רק למי שרוכש דירה יחידה ואין בבעלותו דירה … להמשך קריאה פטור ממס שבח במכירת דירה שניה / פטור ממס רכישה ברכישת דירה שניה – 2020

פטור ממס שבח לתושב חוץ – 2020 במכירת דירה

פטור ממס שבח לתושב חוץ – מדריך 2020 סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין מתנה את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה על ידי תושב חוץ בכך שאין לתושב החוץ )ובתא משפחתי שלו) "דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב". עוד נקבע באותו סעיף כי  "לעניין זה יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה … להמשך קריאה פטור ממס שבח לתושב חוץ – 2020 במכירת דירה

מס דירה שלישית – מדריך מקיף למיסוי על פי חוק דירה שלישית – מס ריבוי דירות

ביום 29.12.2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז- 2016, אשר תחולתו החל מ-1.1.2017, והותקנו בו מספר תיקוני חקיקה הנוגעים למיסוי מקרקעין, ביניהם פרק יב – מס ריבוי דירות (להלן "חוק דירה שלישית" ו/או "חוק מס דירה שלישית"), העוסק במיסוי דירה שלישית ומעלה, כפי שיפורט להלן; מטרת … להמשך קריאה מס דירה שלישית – מדריך מקיף למיסוי על פי חוק דירה שלישית – מס ריבוי דירות

Real Estate Tax Legislation in Israel, 2020-2021

As of January 01, 2014, the new land appreciation tax was enacted, and by January 2020, a new acquisition tax came into effect . Consequently, purchase tax rate increased, and foreigners along with Israeli multiple-home owners will be obligated to pay the capital gains tax on residential property investments.  This article will discuss the changes … להמשך קריאה Real Estate Tax Legislation in Israel, 2020-2021

מדרגות מס רכישה 2020- 2021 ברכישת דירה – עורך דין דורון אהרוני

מדרגות מס רכישה לשנים 2020 – 2021 עדכון והפחתת מס הרכישה לרוכשי דירה בשנת 2020 –בהתאם לשיעור עליית המדד התעדכנו מדרגות מס הרכישה עם כניסת שנת המס 2020 בתוקף עד ל-15 לינואר 2021, וזאת בהתאם להוראת ביצוע מס. 1/2020 מיום ה-19.1.2020, כך שלמעשה רוכשי דירת מגורים ישלמו במקרים מסוימים מעט פחות מס רכישה – כפי … להמשך קריאה מדרגות מס רכישה 2020- 2021 ברכישת דירה – עורך דין דורון אהרוני

פטור ממס שבח 2020 -2021 במכירת דירה ומס רכישה ברכישת דירה

פטור ממס שבח 2020 – 2021 במכירת דירה ברשימה זאת יפורטו התנאים לקבלת פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים, כולל השינויים האחרונים במיסוי דירות מגורים מכוח החוק לשינוי סדרי עדיפויות, חוק ההסדרים, והשינויים שחלו לאחר סיום התקופה הקובעת על פי חוק ההסדרים – לשנות המס של מס שבח ומס רכישה 2020 – 2021 ככלל, מכירת … להמשך קריאה פטור ממס שבח 2020 -2021 במכירת דירה ומס רכישה ברכישת דירה

העברת דירה ללא תמורה – במתנה – בין קרובים 2021-2020 עו"ד דורון אהרוני – כפר סבא – תל אביב

העברת דירה ללא תמורה (במתנה) לקרוב – מדריך 2020-2021 ברשימה זו, אפרט את עיקרי הדין החל בנושא העברת דירה ללא תמורה – במתנה בין קרובים, כולל השינויים שהחלו עם כניסת חוק ההסדרים לתוקף – ותיקון מס. 76 לחוק, אשר חלים בחלקם כבר החל מה-1.8.2013, וחלקם החל מה-1.1.2014, וכן בהתאם להוראת ביצוע 5/2013 מיום ה-26.12.2013, וכן … להמשך קריאה העברת דירה ללא תמורה – במתנה – בין קרובים 2021-2020 עו"ד דורון אהרוני – כפר סבא – תל אביב

רכישת דירה מקבלן – שינויים בהסכם המכר על ידי עורך דין מקרקעין – כולל הגבלת שכ"ט עו"ד הקבלן ל-5,000 ש"ח

רכישת דירה מקבלן – בדיקות ושינויים בהסכם המכר  בבוא הקונה לרכוש דירה חדשה מקבלן, לאחר הפגישה הראשונית במשרד המכירות,  יקבל לעיון מעורך הדין מטעם הקבלן העתק הסכם רכישה "סטנדרטי" בצירוף כל הנספחים, עליהם יידרש מאוחר יותר לחתום. לרוב גם יידרש הקונה לחתום על "בקשה לרכישת דירה", בטרם החתימה על ההסכם ולהפקיד סכום מסוים בנאמנות בידי … להמשך קריאה רכישת דירה מקבלן – שינויים בהסכם המכר על ידי עורך דין מקרקעין – כולל הגבלת שכ"ט עו"ד הקבלן ל-5,000 ש"ח

WhatsApp us