צוואה הדדית

המדריך המלא לעריכת צוואות הדדיות חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית משותפת או שתי צוואות הדדיות, מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. בצוואה הדדית קובעים בני הזוג כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, ובמות … להמשך קריאה צוואה הדדית

הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח, מס רכישה בין יורשים

במאמר זה אפרט את חשיבותו ויתרונו של הסכם חלוקת עזבון בין יורשים על כל פתרון משפטי אחר, אשר עשוי לחסוך במס שבח, מס רכישה והיטל השבחה בנכסי מקרקעין אשר נתקבלו בירושה. עם מותו של המוריש, קובע חוק הירושה, תשכ"ה-1965 כי יחולק עזבונו בהתאם לקבוע בצוואתו, אם קיימת, ואם לא נערכה צוואה – יחולק עזבונו בהתאם … להמשך קריאה הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח, מס רכישה בין יורשים

הגשת מש"ח בעסקת מכר או רכישה – דיווח לרשות המיסים על עסקת מכר על ידי עורך דין מקרקעין

דגשים חשובים בהגשת מש"ח על ידי עורך דין מקרקעין בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על המוכר ורוכש זכות במקרקעין להגיש למנהל, תוך 30 ימים מיום המכירה, דיווח מפורט על העסקה, כפי שיפורט להלן. במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף סעיף 76א שקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע … להמשך קריאה הגשת מש"ח בעסקת מכר או רכישה – דיווח לרשות המיסים על עסקת מכר על ידי עורך דין מקרקעין

בקשה לתיקון שומה – מס שבח ומס רכישה

על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה (בקשה לתיקון שומת מס שבח או בקשה לתיקון שומת מס רכישה). החוק קובע כי תיקון שומה יכול להיעשות הן כתוצאה מהגשת בקשה לתיקון שומה שהוגשה על ידי הנישום והן ביוזמתו של המנהל ("מנהל" – מי שנתמנה על ידי שר האוצר … להמשך קריאה בקשה לתיקון שומה – מס שבח ומס רכישה

WhatsApp us