שכר טרחת עורך דין במכירת דירה / ברכישת דירה

שכר טרחת עורך דין בעסקת מכר ותפקידו שכר טרחת עורך דין במכירת דירה או כל נכס מקרקעין אחר וכן שכר טרחת עורך ברכישת דירה נקבע לרוב בהתאם לשווי הנכס הנמכר או הנרכש ובהתאם למומחיותו וניסיונו של עורך הדין המייצג. חשיבותו של ייצוג עורך דין במכירת דירה או ברכישתה הנה מכרעת. עורך הדין המייצג מוכר או … להמשך קריאה שכר טרחת עורך דין במכירת דירה / ברכישת דירה

הסכם ממון בין בני זוג כאמצעי לחסכון במס שבח ומס רכישה

הסכם ממון הנו חוזה בין בני זוג אשר נועד להסדיר את היחסים הכלכליים ביניהם, הן במהלך חייהם המשותפים והן לאחר מכן. על אף הרגישות הקיימת סביב נושא זה, חשוב מאוד להסדיר מראש את חלוקת הזכויות הכספית והקניינית בין בני זוג, וזאת על מנת למנוע מחלוקות בהמשך. עריכת הסכם ממון חשובה במיוחד במקרה ששווי הנכסים ו/או … להמשך קריאה הסכם ממון בין בני זוג כאמצעי לחסכון במס שבח ומס רכישה

פטור ממס שבח במכירת דירה שניה / פטור ממס רכישה ברכישת דירה שניה – 2021

פטור ממס רכישה ברכישת דירה שניה או פטור ממס שבח במכירת דירה שניה מהווה סתירה לכלל הידוע כי הפטור ממס שבח ניתן למוכר שהוא בעל הזכויות בדירת מגורים יחידה, ושלא הייתה בבעלותו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת ביום המכירה, ולכלל כי פטור ממס רכישה ניתן רק למי שרוכש דירה יחידה ואין בבעלותו דירה … להמשך קריאה פטור ממס שבח במכירת דירה שניה / פטור ממס רכישה ברכישת דירה שניה – 2021

צוואה הדדית

המדריך המלא לעריכת צוואות הדדיות חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית משותפת או שתי צוואות הדדיות, מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. בצוואה הדדית קובעים בני הזוג כי עם מות אחד מבני הזוג, יעבור עזבונו של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, ובמות … להמשך קריאה צוואה הדדית

הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח, מס רכישה בין יורשים

במאמר זה אפרט את חשיבותו ויתרונו של הסכם חלוקת עזבון בין יורשים על כל פתרון משפטי אחר, אשר עשוי לחסוך במס שבח, מס רכישה והיטל השבחה בנכסי מקרקעין אשר נתקבלו בירושה. עם מותו של המוריש, קובע חוק הירושה, תשכ"ה-1965 כי יחולק עזבונו בהתאם לקבוע בצוואתו, אם קיימת, ואם לא נערכה צוואה – יחולק עזבונו בהתאם … להמשך קריאה הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח, מס רכישה בין יורשים

הגשת מש"ח בעסקת מכר או רכישה – דיווח לרשות המיסים על עסקת מכר על ידי עורך דין מקרקעין

דגשים חשובים בהגשת מש"ח על ידי עורך דין מקרקעין בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על המוכר ורוכש זכות במקרקעין להגיש למנהל, תוך 30 ימים מיום המכירה, דיווח מפורט על העסקה, כפי שיפורט להלן. במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף סעיף 76א שקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע … להמשך קריאה הגשת מש"ח בעסקת מכר או רכישה – דיווח לרשות המיסים על עסקת מכר על ידי עורך דין מקרקעין

בקשה לתיקון שומה – מס שבח ומס רכישה

על פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה (בקשה לתיקון שומת מס שבח או בקשה לתיקון שומת מס רכישה). החוק קובע כי תיקון שומה יכול להיעשות הן כתוצאה מהגשת בקשה לתיקון שומה שהוגשה על ידי הנישום והן ביוזמתו של המנהל ("מנהל" – מי שנתמנה על ידי שר האוצר … להמשך קריאה בקשה לתיקון שומה – מס שבח ומס רכישה

פטור ממס שבח לתושב חוץ – 2021 במכירת דירה

פטור ממס שבח לתושב חוץ – מדריך 2021 סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין מתנה את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה על ידי תושב חוץ בכך שאין לתושב החוץ )ובתא משפחתי שלו) "דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב". עוד נקבע באותו סעיף כי  "לעניין זה יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה … להמשך קריאה פטור ממס שבח לתושב חוץ – 2021 במכירת דירה

מס דירה שלישית – מדריך מקיף למיסוי על פי חוק דירה שלישית – מס ריבוי דירות

ביום 29.12.2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז- 2016, אשר תחולתו החל מ-1.1.2017, והותקנו בו מספר תיקוני חקיקה הנוגעים למיסוי מקרקעין, ביניהם פרק יב – מס ריבוי דירות (להלן "חוק דירה שלישית" ו/או "חוק מס דירה שלישית"), העוסק במיסוי דירה שלישית ומעלה, כפי שיפורט להלן; מטרת … להמשך קריאה מס דירה שלישית – מדריך מקיף למיסוי על פי חוק דירה שלישית – מס ריבוי דירות

Real Estate Tax Legislation in Israel, 2021-2022

As of January 01, 2014, the new land appreciation tax was enacted, and by January 2021, a new acquisition tax came into effect . Consequently, purchase tax rate increased, and foreigners along with Israeli multiple-home owners will be obligated to pay the capital gains tax on residential property investments.  This article will discuss the changes … להמשך קריאה Real Estate Tax Legislation in Israel, 2021-2022

WhatsApp us